شهریور ۳۰، ۱۳۹۶

آشنايي كلي با دوره و سرفصل ها: مدل رفتار انسان سالم ( انتخاب- پیامد - مسئولیت) - تشریح تمرکز-  تشریح حلقه نگرانی و حلقه نفوذ - واکنش سالم در حلقه نگرانی

•             واکنش سالم در حلقه نفوذ

•             ارائه کاربرگ تمرین ها


۱۱:۰۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
اخبار مرکز مشاوره
مشکلات رایج
بخشی از قابلیت های وب سایت مرکز مشاوره
تبادل پیغام
شما می توانید پس از ثبت نام، با مشاورین مرکز تبادل پیغام عادی و رمزنگاری شده داشته باشید.
رزرو وقت مشاوره
جهت مشاوره حضوری در مرکز، پس از ثبت نام می توانید وقت ملاقات خود با مشاور را از طریق وب سایت رزرو کنید.
فرم های سلامت
فرم های سلامت و دیگر فرم های مورد نیازی که می بایست پر کنید را در این جا انجام دهید.
خبرها و تازه ها
اخبار مرکز مشاوره و دانشگاه در صفحه اصلی قابل مشاهده اند. خبر های ویژه دانشجویی را در کارتابل خود مشاهده کنید.
معرفی کتاب - مشکلات رایج - لینک های مفید
در صفحه اصلی، به بررسی مشکلات رایج، مشاهده کتب معرفی شده جهت مطالعه بپردازید. لینک ها در بخش لینکستان محتوای بیرونی مفیدی را ارائه می کنند.